Revista Máxima

Entrevista para a Revista Máxima
Tema: O poder da amizade.